Standpunten uit de kieswijzer

 • Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee te laten doen in onze maatschappij moeten we verder investeren naar succesvolle initiatieven die er al zijn. Waar nodig zijn wij voor extra ondersteuning van deze initiatieven.

 

 • Paasvuren behoren tot een culturele traditie en daar moeten we zuinig op zijn en dienen we te behouden.

 

 • De vluchtelingenopvang centra raken overvol door de grote toestroom. Het Rijk maakt hierover samen met gemeenten afspraken. De provinciale Staten hebben in eerste instantie hierin geen Rol. Daarom hebben wij geen standpunt hierover opgenomen in ons manifest.
 • De Provincie moet zich inzetten om de acceptatie van LHBTI+’ers te vergroten Wij vinden dat dit met name moet gebeuren door de bestaande instanties zoals Vizier.
 • Hoewel nog niet geheel klaar, heeft de ontwikkeling van de fietssnelweg F35 in Twente zich bewezen, maar zijn er ook gevaarlijke knelpunten. Kortom tijd om de bereikbaarheid van steden en dorpen via fietssnelwegen in Twente en Overijssel te bevorderen en te verbeteren. Laten we hierbij ook het vizier richten over de grens in Euregio-verband.
  Echter mag dit niet te koste gaan van de investeringen voor autowegen.
 • Zolang de aanvliegroutes niet worden aangepast van Lelystad Airport zullen wij ons moeten blijven verzetten.
 • Uitbreiding van natuurgebieden zoals op de Sallandseheuvelrug kan alleen als overige grondeigenaren en boeren daar vrijwillig aan meewerken.
 • De natuur is er voor iedereen, ook voor recreatie en sport. Daarom dienen er goede ATB routes te zijn in de natuurgebieden.
 • In Overijssel is geen ruimte voor de wolf zolang schapenhouders hun kudde onvoldoende kunnen beschermen en er daardoor veel dierenleed is.
 • Er mag aan bedrijven gevraagd worden om maatregelen te treffen om de vervuiling waar mogelijk te verminderen, dan wel binnen een redelijke termijn op te heffen.
 • Wij zijn niet niet per definitie tegen een kerncentrale. Dit kan er tevens voor zorgen dat we hierdoor geen windmolens en grote zonneweides in onze gemeenten hoeven te plaatsen.
 • Er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt als het over woningbouw gaat. Maar om de groene structuur van de provincie te behouden moeten de meeste woningen worden toegevoegd in de steden.
 • Arbeidsmigranten die blijven moeten dan wel kopen dan wel huren. En daarin gebruik maken van de systemen die er zijn, dus ook kunnen huren. Voor de shortstay arbeidsmigraten moeten er speciale wooneenheden worden gerealiseerd om zo overlast in woonwijken te voorkomen en tegen te gaan.
 • Recreatieparken zijn niet geschikt voor permanente bewoning. Maar zolang de woningnood hoog is zouden we het moeten gedogen. 
 • Eigen inwoners hebben niet perse voorrang op de woningen in de eigen stad. In Nederland mag iedereen wonen waar hij wil. Voorrang voor eigen bewoners is niet wenselijk. 
 • De provincie moet nieuwe waterwinlocaties voor drinkwater vaststellen, hierbij moeten we alles op alles zetten om daarmee schade aan de natuur te voorkomen.