De regio Twente bindt ons en maakt ons samen sterk en trots

Maar er is ook nog veel te doen, juist om iedereen mee te laten doen, of je nu in de stad woont of op het platteland. Daarom werken wij als lokale partijen uit Twente samen.

Onze Standpunten

Betrek inwoners vroegtijdig bij het maken van keuzes en beleid, dat effect heeft op de directe leefomgeving.

Geen dwang van uit de provincie bij het plaatsen van windmolens en zonneparken.

De woningmarkt knelt, daarom moeten we investeren in nieuwe woonvormen voor jong en oud.

Zet in op een gebiedsgerichte aanpak voor de opgave van water, natuur, klimaat en stikstof en bekijk dit in samenhang.

Onze Mensen

1. Barry Overink
2. Nynke Veurink
3. Henk Veerbeek
4. John Eshuis
5. Marcel Hubers
6. Eddy van Essen
7. Coby Titshof
8. Harold Sligman
9 Matthijs Knobben
10. Lies ter Haar
11. Louis Kampman
12. Marike van Doorn
13. Marc Teutelink
14. Niels van den Berg
15. Jan Martin van Rees